สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME - JUST LOAN - บริษัท จัสท์ โลน บริการสินเชื่อรถยนต์ครบวงจร
Background

สินเชื่อ SME

Background

แหล่งเงินทุน ที่เคียงข้างอนาคตคุณ

ให้โอกาสเจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

เพื่อสนับสนุนกิจการง่ายกว่าสถาบันการเงิน

เพื่อหมุนเวียนในธุรกิจ ลงทุนขยายธุรกิจ หรือ เริ่มลงทุนธุรกิจ

มีความยืดหยุ่นในการพิจารณาสินเชื่อ

มีความยืดหยุ่นในการพิจารณาสินเชื่อ

ให้โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนกิจการง่ายกว่าสถาบันการเงิน

ให้โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนกิจการง่ายกว่าสถาบันการเงิน

ใช้เอกสารพิสูจน์รายได้หลากหลายประเภท

ใช้เอกสารพิสูจน์รายได้หลากหลายประเภท

รับหลักประกันหลากหลาย และ มีนิติกรรมหลายประเภท

รับหลักประกันหลากหลาย และ มีนิติกรรมหลายประเภท

กระบวนการพิจารณารวดเร็ว

กระบวนการพิจารณารวดเร็ว

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME
คำนวณวงเงินกู้เบื้องต้นกรุณากรอกข้อมูล
วงเงินกู้ที่ต้องการ
฿
0100000200000
ยอดขายต่อปี
฿
010000002000000
ระยะเวลาผ่อนชำระ
เดือน
0 เดือน150 เดือน300 เดือน
สินเชื่อ เพื่อผู้ประกอบการ SMEเสริมสภาพคล่อง คว้าโอกาสทางธุรกิจให้ทันเวลา

คุณสมบัติผู้กู้

 • บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล สัญชาติไทย
 • อายุธุรกิจ 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียน) , กรณีธุรกิจ Start up พิจารณาเป็นราย ๆ
 • อายุผู้กู้ หรือ ผู้บริหาร ตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ และ เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี
 • ผู้กู้ หรือ เจ้าของกิจการ หรือ ผู้บริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
 • ต้องไม่เป็นหนี้มีปัญหา หรือ หนี้ที่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น
 • กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่ติดลบ

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ SME

เอกสารการยื่นขอกู้

ผู้ประกอบการในนามบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตัวตน

 • -สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน
 • -สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
 • -สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • -สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน คู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารแสดงกิจการ

 • -สำเนาทะเบียนพาณิชย์
 • -รูปถ่ายกิจการ (สถานประกอบการต้องตรงกับที่อยู่ในทะเบียนพาณิชย์)
 • -สำเนาสัญญาเช่าสถานประกอบการ (กรณีสถานประกอบการเป็นที่เช่า)
 • -แผนที่ตั้งสถานประกอบการ
 • -Profile กิจการ (ถ้ามี)
 • -ใบอนุญาตประกอบกิจการ (กรณีกิจการเป็นธุรกิจที่ต้องขออนุญาต)

เอกสารแสดงรายได้

 • -สำเนาหน้าสมุดบัญชี และ รายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคาร (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • -สำเนาทวิ 50 รายเดือน (ย้อนหลัง 6 เดือน) หรือ ทวิ 50 ปีล่าสุด
 • -บิลขายสินค้า หรือ ใบวางบิล (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • -เอกสารข้อมูลตรวจสอบเครดิตบูโร (แบบมี Scoring)

เอกสารแสดงหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • -สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า
 • -สำเนาโฉนดห้องชุด
 • -สำเนาสัญญาซื้อขาย (กรณีที่ดินมีสิ่งปลูกสร้าง)
 • -สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างเอง)
 • -สำเนาใบอนุญาตต่อเติมสิ่งปลูกสร้าง (กรณีสิ่งปลูกสร้างมีการต่อเติม)
 • -แผนที่ตั้งหลักทรัพย์ค้ำประกัน
02 114 3928[email protected]เลขที่ 12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์-ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ชั้น 10 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราดต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
JUST LOAN สินเชื่อรถยนต์ ครบวงจร อนุมัติง่ายกว่าทุกที่ ไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่เช็กเครดิตบูโร สลิป รับเงินทันที อีกทั้งยังมีบริการรีไฟแนนซ์รถยนต์ผ่อนอยู่ก็กู้ได้ รวมถึงบริการจัดไฟแนนซ์รถมือหนึ่ง  ไฟแนนซ์รถยนต์รถมือสอง จัดหมดทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ดาวน์ต่ำ ผ่อนสบาย อนุมัติไว ให้ยอดจัดสูง
@ 2022 JUST LOAN. All right reserved.